Udstiller hele september måned 2018 på Ugebladet for Møn.

ADRESSE
Lille Kirkesstræde 2, 4780 Stege